0987.833.140 (7h30 - 21h30)

Dàn Karaoke Acnos GD 01
Dàn Karaoke Acnos GD 01
34,567,000₫ 28,000,000₫
-19%
Dàn Âm Thanh Hội Trường Sân Khấu 07
Dàn Âm Thanh Hội Trường Sân Khấu 07
46,511,000₫ 40,000,000₫
-14%
Dàn Âm Thanh Hội Trường Sân Khấu 06
Dàn Âm Thanh Hội Trường Sân Khấu 06
58,823,000₫ 50,000,000₫
-15%
Dàn Âm Thanh Hội Trường Sân Khấu 05
Dàn Âm Thanh Hội Trường Sân Khấu 05
66,265,000₫ 55,000,000₫
-17%
Dàn Âm Thanh Hội Trường Sân Khấu 03
Dàn Âm Thanh Hội Trường Sân Khấu 03
37,500,000₫ 30,000,000₫
-20%
Dàn Âm Thanh Hội Trường Sân Khấu 02
Dàn Âm Thanh Hội Trường Sân Khấu 02
41,666,000₫ 35,000,000₫
-16%
Dàn Âm Thanh Hội Trường Sân Khấu 01
Dàn Âm Thanh Hội Trường Sân Khấu 01
19,230,000₫ 15,000,000₫
-22%
Bộ dàn karaoke BC-10KD
Bộ dàn karaoke BC-10KD
62,765,000₫ 61,950,000₫
-6%
Dàn karaoke chính hãng 01
Dàn karaoke chính hãng 01
18,444,000₫ 17,430,000₫
-10%
Dàn karaoke gia đình 03
Dàn karaoke gia đình 03
29,200,000₫ 22,995,000₫
-25%
Dàn karaoke kinh doanh 04
Dàn karaoke kinh doanh 04
33,963,000₫ 29,599,500₫
-17%
Bộ dàn karaoke gia đình 01
Bộ dàn karaoke gia đình 01
29,213,000₫ 27,300,000₫
-11%
Bộ dàn gia đình BC-07GD
Bộ dàn gia đình BC-07GD
28,720,000₫ 25,935,000₫
-14%
Bộ dàn gia đình BC-13GD
Bộ dàn gia đình BC-13GD
37,000,000₫ 34,965,000₫
-10%
Bộ dàngia đình BC-14GD
Bộ dàngia đình BC-14GD
36,904,000₫ 32,550,000₫
-16%
Bộ dàn gia đình BC-17GD
Bộ dàn gia đình BC-17GD
29,462,000₫ 28,770,000₫
-7%
Bộ dàn karaoke gia đình 24
Bộ dàn karaoke gia đình 24
52,435,000₫ 42,945,000₫
-22%
Bộ dàn karaoke BC-01KD
Bộ dàn karaoke BC-01KD
87,058,000₫ 77,700,000₫
-15%
Bộ dàn karaoke BC-03KD
Bộ dàn karaoke BC-03KD
92,696,000₫ 86,625,000₫
-11%
Bộ dàn karaoke BC-04KD
Bộ dàn karaoke BC-04KD
104,320,000₫ 88,725,000₫
-19%
Bộ dàn karaoke BC-05KD
Bộ dàn karaoke BC-05KD
136,049,000₫ 115,710,000₫
-19%
Bộ dàn karaoke BC-06KD
Bộ dàn karaoke BC-06KD
114,074,000₫ 97,020,000₫
-19%
Bộ dàn karaoke BC-07KD
Bộ dàn karaoke BC-07KD
105,263,000₫ 105,000,000₫
-5%
Bộ dàn karaoke BC-08KD
Bộ dàn karaoke BC-08KD
87,317,000₫ 75,180,000₫
-18%
Bộ dàn karaoke BC-11KD
Bộ dàn karaoke BC-11KD
62,261,000₫ 54,915,000₫
-16%
Bộ dàn karaoke BC-12KD
Bộ dàn karaoke BC-12KD
83,116,000₫ 67,200,000₫
-23%
Bộ dàn karaoke BC-13KD
Bộ dàn karaoke BC-13KD
62,307,000₫ 59,535,000₫
-9%
Bộ dàn karaoke BC-14KD
Bộ dàn karaoke BC-14KD
64,731,000₫ 63,210,000₫
-7%
Bộ dàn karaoke BC-15KD
Bộ dàn karaoke BC-15KD
52,688,000₫ 51,450,000₫
-7%
Bộ dàn BC-02GD Giảm 16%
Bộ dàn BC-02GD Giảm 16%
14,673,000₫ 14,175,000₫
-8%
Bộ dàn BC-01GD
Bộ dàn BC-01GD
20,978,000₫ 20,265,000₫
-8%
Bộ dàn karaoke gia đình BC – 33GD
Bộ dàn karaoke gia đình BC – 33GD
23,548,000₫ 22,995,000₫
-7%
Bộ dàn BC-34GD
Bộ dàn BC-34GD
18,354,000₫ 15,225,000₫
-21%


Địa chỉ các Showroom